2-Deoxy-D-glucose enhances TRAIL-induced apoptosis in human melanoma cells through XBP-1-mediated up-regulation of TRAIL-R2

- Liu, Hao; Jiang, Chen Chen; Lavis, Christopher J.; Croft, Amanda; Dong, Li; Tseng, Hsin-Yi; Yang, Fan; Tay, Kwang Hong; Hersey, Peter; Zhang, Xu Dong