Inhibition of apoptosis facilitates necrosis induced by cisplatin in gastric cancer cells

- Zhang, Lin Jie; Hao, Yuan Zhang; Hu, Chun Song; Ye, Yan; Xie, Qi Peng; Thorne, Rick F.; Hersey, Peter; Zhang, Xu Dong