Joint association of magnesium and iron intake with anemia among Chinese adults

- Shi, Zumin; Hu, Xiaoshu; He, Ka; Yuan, Baojun; Garg, Manohar