ACTN4 regulates the stability of RIPK1 in melanoma

- Zhang, Yuan Yuan; Tabataba, Hessam; Liu, Xiao Ying; Wang, Jia Yu; Yan, Xu Guang; Farrelly, Margaret; Jiang, Chen Chen; Guo, Su Tang; Liu, Tao; Kao, Hung-Ying; Thorne, Rick F.; Zhang, Xu Dong; Jin, Lei