Economic burden of irritable bowel syndrome in China

- Zhang, Fang; Xiang, Wei; Li, Chun-Yan; Li, Shu-Chuen