Better correlation of cognitive function to white matter integrity than to blood supply in subjects with leukoaraiosis

- Zhong, Genlong; Zhang, Ruiting; Jiaerken, Yerfan; Yu, Xinfeng; Zhou, Ying; Liu, Chang; Lin, Longting; Tong, Lusha; Lou, Min