Cost-effectiveness and budget impact of saxagliptine as additional therapy to metformin for the treatment of diabetes mellitus type 2 in the Brazilian private health system

- Nita, Marcelo Eidi; Eliaschewitz, Freddy G.; Ribeiro, Eliane; Asano, Elio; Barbosa, Elias; Takemoto, Maíra; Donato, Bonnie; Rached, Roberto; Rahal, Elaine