Chinese MNCs’ preparation for host-country labor relations: an exploration of country-of-origin effect

- Zhu, Judith Shuqin; Zhu, Cherrie Jiuhua; De Cieri, Helen