Noxa upregulation by oncogenic activation of MEK/ERK through CREB promotes autophagy in human melanoma cells

- Liu, Yi Lun; Lai, Fritz; Jin, Lei; Zhang, Xu Dong; Wilmott, James S.; Yan, Xu Guang; Liu, Xiao Ying; Luan, Qi; Guo, Su Tang; Jiang, Chen Chen; Tseng, Hsin-Yi; Scolyer, Richard A.