Reducing cross-coupling in a compliant XY nanopositioner for fast and accurate raster scanning

- Yong, Yuen Kuan; Liu, Kexiu; Moheimani, S. O. Reza